Verhuur

Alle dakkoffers die u bij ons huurt zijn van uitstekende kwaliteit. Het zijn de meest moderne dakkoffers, uitsluitend van Hapro. Bovendien worden onze dakkoffers voor en na iedere verhuur geïnspecteerd. De dakkoffers zijn afsluitbaar en worden gratis en vakkundig door ons gemonteerd.

 

Gratis montage

De dakkoffer die u huurt worden door ons gratis en vakkundig gemonteerd en na de huurperiode weer gedemonteerd.

 

Betaling

De huur en borgsom (€ 100,00 per artikel) dient u beide vooruit te voldoen. Tevens dient u zich te kunnen legitimeren, met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs,  op moment van ophalen. Bij inlevering wordt, na controle/goedkeuring van de door u gehuurde dakkoffer, het restant van de borg direct contant aan u retour betaald.

 

Huurtermijn

De huurtermijn wordt berekend in dagen. Bij de telling van het aantal dagen wordt de dag van ophalen, samen met de dag van terugbezorgen, als 1 dag gerekend. De minimale huurtermijn bedraagt 7 dagen.

Voor elke dag vertraging zal telkens een toeslag van 50% over het bruto dagtarief voor de termijnoverschrijding in rekening worden gebracht. Voor eerder geretourneerde artikelen wordt geen restitutie verleend.

 

Schoonmaak

Omdat u een schone koffer van ons meekrijgt, verwachten wij deze ook weer schoon terug (binnen- en buitenkant). U kunt er ook voor kiezen om de dakkoffer door ons schoon te laten maken; kosten hiervan bedragen € 10,00.

 

Annulering

Een reservering kunt u kosteloos tot 3 dagen voor aanvang van de huurperiode annuleren met een geldige reden. In alle andere gevallen wordt 50% van de huurkosten als annuleringskosten berekend. Annuleringen dienen per mail (webshop@remto.nl) aan ons te worden doorgegeven.

 

Verzekering

Het is niet mogelijk om de dakkoffer via Remto Automaterialen te verzekeren. Voor schade naar aanleiding van diefstal bent u op uw reisverzekering aangewezen en voor schade door gebruik in het verkeer op uw autoverzekering. Wij adviseren dit bij uw verzekeraar na te gaan. Remto Automaterialen is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens of na de periode van verhuur op welke manier dan ook.

 

Schade

Wanneer er een kleine schade wordt geconstateerd dan wordt het schadebedrag van uw borgsom ingehouden. Voor grotere bedragen wordt een aanvullende rekening gemaakt.

Het is de huurder verboden reparaties aan het gehuurde te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door Remto Automaterialen uitdrukkelijk toestemming is verleend.

 

Wij hanteren de onderstaande vuistregels voor het bepalen van de schade:

 • sleutel kwijt                                    € 7,50
 • voelbare krasschade                  10% nieuwwaarde
 • barsten, kleine scheuren           25% nieuwwaarde
 • gaten, grote scheuren                50% nieuwwaarde

Let vooral op bij parkeergarages en tolpoortjes! Deze veroorzaken 80% van alle schades.

 

Aanwijzingen verhuur:

 • Pas op bij parkeergarages!
 • Géén spanbanden om de dakkoffer doen!
 • Maximum snelheid: 130 km/h.
 • De binnenzijde van de dakkoffer dient ook droog en schoon te zijn.
 • Dakkoffers na demontage niet op 'kont' plaatsen, maar op hun bodem.

 

Problemen met het sluiten van de dakkoffer?

 • U kunt de sleutel pas uit het slot halen als de dakkoffer goed op slot zit.
 • Zorg dat alle slothaken van de deksel goed in de onderbak vallen.
 • Indien u een slot niet kan dichtdraaien, dan zit de dakkoffer te vol.

 

Algemeen

 • Meld gebreken aan de gehuurde dakkoffer op de eerste dag en niet pas bij terugkomst.
 • Stel u zelf op de hoogte van het gebruik van de dakkoffer.
 • Bij schade, problemen e.d. neem contact op met +31(0)79-3165061
Remto Zakelijk